• sai gon today

  Idea
  &
  Real

 • sai gon today

  Creative

 • sai gon today

  Change
  &
  Challenge

Turning big ideas into great events

Các chuyên gia ví von người tổ chức sự kiện như một "nghệ nhân ghép hình". "Tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng tiểu tiết, sau đó mới đến ý tưởng..." là phác họa ngắn gọn kỹ năng cần có của một chuyên viên tổ chức sự kiện.

Event Specialist

GIỚI THIỆU
//www.saigontodayevent.com/wp-content/uploads/2018/08/56de75eaa8e4f.jpg
What we do

SAIGONTODAY
EVENT

Our Gallery

Our
management

Get in touch

Our
news & events

Newsletter subscribe

Với phương châm sáng tạo và thực tế, SaigonToday Event nuôi nấng một tư duy mới mẻ, một năng lượng trẻ trung để đón đầu những thay đổi và thách thức trong tương lai.

Get In Touch

Working Hours

 • Ngày trong tuần 8:30 - 17:30
 • Thứ Bảy 8:30 - 12:30
 • Chủ Nhật Đóng cửa